Kooli õppemaks on 167 eurot kuus (2004 eurot aastas). Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab kõigi õppematerjalide (sealhulgas kunstitarvete, vihikute, tahvelarvuti jms) kulu. 

Õppemaksule lisandub toiduraha, pikapäevarühma tasu ja õppekäikudega seotud kulu. Toiduraha on 2 eurot päev, pikapäevarühma täiskoha maksumus on 30 eurot kuu või tunniarvestuse korral 2 eurot tund. Pikapäevarühma vahepala maksumus on 1 euro.

Kui ühest perest käib meie koolis mitu last, siis on pere teise ja kolmanda lapse soodustus 20%.