Vastuvõtt


2017/2018. õppeaastal on Emili koolis avatud esimesed ja teised klassid, 2018/2019. õppeaastal ka kolmandad. Koolikoha avalduse saad esitada lehe allservast.

Koolikatseid me ei tee, küll aga soovime peredega tutvuda perepäeval, kus selgitame mänguliste tegevuste kaudu välja laste sotsiaalsed oskused ja koolivalmiduse. Samal ajal tutvustame lastevanematele kooli õppe- ja kasvatuspõhimõtteid ning põhiväärtusi.
Eelisjärjekorras saavad koolikoha Emili õpilaste õed-vennad ning Kalli-Kalli lasteaia ja Emili eelkooli lapsed.  Kui soovijaid on rohkem kui koolikohti, tõmbame loosi. Kui leiame, et meil pole piisavalt ressursse lapse arengu toetamiseks, on meil õigus vastuvõtust keelduda. 

Kooli õppemaks on 167 eurot kuus (2004 eurot aastas). Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab kõigi õppematerjalide (sealhulgas kunstitarvete, vihikute, tahvelarvuti jms) kulu. Rohkem infot õppemaksu kohta leiad siit

Täpsemat infot sisseastumise kohta saate küsida aadressilt indrek@emilikool.ee või telefonilt 58001555.

Koolikoha avaldus
Email again: