Vastuvõtt 2018. aasta sügiseks on alanud!


  1. Täitke detsembri või jaanuari jooksul kooli kodulehel avaldus.
  2. Seejärel saate kutse jaanuaris või veebruaris toimuvale perepäevale, mille käigus hinnatakse lapse valmidust õppida Emili kooli õppekava järgi. Akadeemilisi katseid ei toimu, kuid selgitame mänguliste tegevuste kaudu välja laste sotsiaalsed oskused ja koolivalmiduse. Samal ajal tutvustame lastevanematele kooli õppe- ja kasvatuspõhimõtteid ning põhiväärtusi. Vajadusel toimub perepäeva järel eraldi kohtumine Emili psühholoogiga.
  3. Kõik lapsed, kel on valmisolek Emili koolis õppida ja kelle arengu toetamiseks on koolil piisavalt ressursse, pannakse loosikasti ning koolikohad jagatakse loosi alusel hiljemalt märtsi keskpaigaks.
Täpsemad vastuvõtutingimused on kirjas siin.

Kui soovijaid on rohkem kui koolikohti, tõmbame loosi. Eelisjärjekorras saavad koolikoha Emili õpilaste õed-vennad ning Kalli-Kalli lasteaia ja Emili eelkooli lapsed. Kui leiame, et meil pole piisavalt ressursse lapse arengu toetamiseks, on meil õigus vastuvõtust keelduda.

Kooli õppemaks on 167 eurot kuus (2004 eurot aastas). Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab kõigi õppematerjalide (sealhulgas kunstitarvete, vihikute, tahvelarvuti jms) kulu. Rohkem infot õppemaksu kohta leiad siit.

Täpsemat infot sisseastumise kohta saate küsida aadressilt indrek@emilikool.ee või telefonilt 58001555.