Meie inimesed


Indrek Lillemägi
koolijuht
indrek@emilikool.ee
58001555

Indrek: "Minu jaoks on hariduse peamiseks eesmärgiks toetada terve ja sidusa ühiskonna arengut. Kollektiivi tervis sõltub aga üksikisiku omast. Seetõttu on oluline, et kool poleks pelk ettevalmistus tööturuks, vaid toetaks vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt terve inimese arengut. Meie ülesanne on luua õpikeskkond, mis julgustab avastama, uurima, süvenema ja koostööd tegema, säilitades ja kasvatades seejuures sisemist motivatsiooni pidevalt õppida ja ühiskonda panustada."

Carol Tarre
kooli asutaja
carol@emilikool.ee

Signe Suurväli
kooli asutaja ja juhatuse liige
signe@emilikool.ee    

Signe: „Õppimine on tulemuslik vaid siis, kui õpiprotsess on lapsele põnev ja nauditav ning kui laps tunneb end koolis hästi. Selleks peavad olema eelkõige olemas õppimist soodustav ja last inspireeriv õpikeskkond ning lapse arengut igakülgselt toetavad õpetajad. Häid õpitulemusi ei saavuta läbi sunduse, vaid üksnes lapse loomupärast uudishimu kasutades ning temas huvi tekitades. Laps õpib asjad paremini selgeks neid ise avastades ning uurides. Sellest, milline on lapse esmane koolikogemus, kujuneb välja tema õppimissoov ja -võime kogu edasiseks eluks.“

Liis Pajumaa
klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
liis@emilikool.ee

Liis: "Minu jaoks on väga oluline elukestev õpe. Teadmisi omandatakse ka pärast ülikooli lõppu ja see on oluline igas valdkonnas. Õpetajana tunnen erilist soovi uuendustel silma peal hoida ja seda kõike enda õpilastega katsetada. Me ei ole kindlad, millised töökohad meie õpilasi ees ootavad, aga mida rohkem teadmisi inimestel on, seda sallivamalt ja avatumalt nad maailma suhtuvad."  

Katri Hoogand
klassiõpetaja
katri@emilikool.ee

Katri: "Minu jaoks on õpetamise retsept tegelikult lihtne: sega lapsed, pane nad kõigepealt omavahel suhtlema ja koos õppima. Seejärel õpeta nad mõtlema ja ennast analüüsima, kujunda toetavad õpi- ja tööharjumused. Lisa inspiratsiooni ja tunde järgi väljakutseid. Kui põhi valminud, on lapsed valmis omandama kogu maailma tarkust."

Liis Lõhmuste
inglise keele õpetaja
liislohmuste@emilikool.ee

Liis: "Arvan, et õppetegevus peaks olema eelkõige huvitegevus. Lapsesõbraliku kooli tuumik peab olema õpetaja ning õpilase vaheline usaldussuhe, avastamisrõõm, lapse võimalus olla omanäoline ning mis kõige tähtsam - julgus eksida, kuid ikka ja jälle uuesti proovida. Kui toetan laste loovat mõtlemist, tahet koos luua ja huvitavate lahenduste kaudu õppida ning iseenda eest vastutust võtta ja teisi austada, on võimalik ületada ka kõige kõrgema näivad mäetipud. Olen kindel, et kui õpikeskkonna kese on inimlähedus ja pingevabadus ning õpilasel on võimalik ennast väljendada, ise uurida, kriitiliselt mõelda ja oma tegevust analüüsida, leiab ta koolitee jooksul endas just selle „miski“, mis teeb ta õnnelikuks ja omanäoliseks ning mille üle ta võib uhkust tunda."

Kadi Altmäe
abiõpetaja
kadi@emilikool.ee

Kadi: "Arvan, et hariduse omandamisel on oluline luua lastele võimalused, et tekiks armastus lugemise ja raamatute vastu. Lugemine soodustab lapse uudishimu, käivitab loovuse, aitab ka ennast tundma õppida. Ning ühised arutlused loetu põhjal toidavad sotsiaalseid oskusi. See aitab lapsel kasvada laia silmaringiga nutikaks täiskasvanuks."

Laura Komp
klassiõpetaja

laura@emilikool.ee

Kristel Einaste-Lukk
klassiõpetaja

kristel@emilikool.ee

Mariin Veskimäe
klassiõpetaja

mariin@emilikool.ee

Liina Lepik
loovainete ja liikumise õpetaja

liina@emilikool.ee

Kairi Meressaar
loovainete ja liikumise õpetaja
kairi@emilikool.ee

Kyle Mokma
inglise keele õpetaja
kyle@emilikool.ee

Anete Sammler
muusikaõpetaja
anete@emilikool.ee

Kadi Pärn
abiõpetaja
kadiparn@emilikool.ee

Kaidi Hallik
psühholoog
kaidi@psuhholoogia.com

Viktoria Sotnikova
kooli medõde
terviseoendus@gmail.com
53651603

Kooliõe vastuvõtt toimub aadressil Majaka 2, ruumis A111 igal reedel 08.00–12.00. Kooliõe tööajast väljaspool pöörduge perearsti poole, Tallinna Lastehaiglasse (Tervise 27) või Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda (Ravi 18).